Basel III Pillar III Disclosures

■ Basel III Pillar III Public Disclosures 30 June 2016

Basel III Pillar III: Composition of capital disclosure March 2016

Basel III Pillar III Public Disclosures 31 December 2015

Basel II Pillar III Public Disclosures 30 June 2015

Basel II Pillar III Public Disclosures 31 December 2014 

Basel II Pillar III Public Disclosures 30 June 2014

Basel II Pillar III Public Disclosures 31 December 2013

Basel II Pillar III Public Disclosures 30 June 2013

Basel II Pillar III Public Disclosures 31 December 2012

Basel II Pillar III Public Disclosures 30 June 2012

Basel II Pillar III Public Disclosures 31 December 2011

Basel II Pillar III Public Disclosures 30 June 2011

Basel II Pillar III Public Disclosures 31 December 2010

Basel II Pillar III Public Disclosures 30 June 2010

Basel II Pillar III Public Disclosures 31 December 2009

Basel II Pillar III Public Disclosures 30 June 2009

Basel II Pillar III Public Disclosures 31 December 2008